Valitettavasti selaimesi ei tue JavaScriptiä!

Yleiskatsaus aurinkosähköjärjestelmän valvontaan

Jos sinulla on aurinkosähköjärjestelmä, voit seurata sitä Iameterillä asentamalla WiFi-energiamittarimme. IAMMETER näyttää erilaisia yleiskatsauksen verkkosivuja aurinkosähköjärjestelmälle ja ei-aurinkoenergiajärjestelmälle.

OppiaMistä IAMMETER tietää aurinkosähköjärjestelmän tai muun kuin aurinkosähköjärjestelmän valvonnan

yleiskatsaus aurinkoenergian valvontajärjestelmästä

1 Tuotto ja kulutus

Tämä kaavio näyttää aurinkosähköjärjestelmäsi KPI:t.

Saanto ja kulutus aurinkoenergian valvontajärjestelmässä

2 Teho

invertteriteho, verkkovirta, kuormitusteho aurinkoenergian valvontajärjestelmässä

**Invertterin teho 😗* Aurinkoinvertterin lähtöteho, mitattuna mittarilla/CT-asetuksena"Invertteri" tyyppi.

Syöttöteho:Se vie tehoa verkkoon, kun se on positiivinen, se on sähkön tuontia verkosta, kun se on negatiivinen, mitattuna mittarilla/CT-asetuksilla"Ruudukko" tyyppi

Latausteho:Kuormateho = Invertterin teho - Syöttöteho, IAMMETER laskee automaattisesti.

3 Nykyinen tila

energian vuokaavio aurinkoenergian valvontajärjestelmässä

Tämä kaavio näyttää aurinkosähköjärjestelmäsi energiavirran. Katso alla oleva koodaus ymmärtääksesi paremmin.

var r = 0; // 0: ei virtausta, 1:A->B, 2:B->A
    kytkin (i)
    {
      tapaus 1:// inverter-feedin
        if (invertteri > 0 && syöttö > 0) r = 1;
        tauko;
      case 2:// invertterikuorma
        if (invertteri > 0 && kuorma > 0) r = 1;
        tauko;
      case 3:// invertteri-akku
          // akku latautuu ja invertterin teho on suurempi kuin kuormitusteho.
        if (akku > 0 && (invertteri - kuorma) > 0) r = 1;
        tauko;
      case 4:// load-feedin
        if (invertteri >= kuorma)
        {
          // jos tuotto on tarpeeksi, ei ole tarvetta tuontienergialle verkosta
          r = 0;
          tauko;
        }
        muu
        {
          if (syöttö < 0 && kuorma > 0) r = 2;
        }
        tauko;
      case 5:// load-battery
        if (akku < 0 & kuorma > 0) r = 2;
        tauko;
      case 6:// feedin-battery
          // akku latautuu ja invertterin teho on pienempi kuin kuormitusteho
        if (syöttö < 0 && (invertteri - kuorma) < akku & akku > 0) r = 1;
        tauko;
      oletus:
        tauko;
    }

4 Tuotto

 • Tuotantoenergiaa:Jos asetat minkä tahansa mittarin/CT-asetukseksi"Invertteri" tyyppi, tällä mittarilla/CT:llä mitattu energia on "tuottoenergia"; (kWh). IAMMETER-järjestelmä laskeeTuoton energian laskentaesiasetetussa laskutusjaksossa. Katso laskentamenetelmä kohdasta [Tuottoenergian laskeminen] (#Ref 2).
 • Vietyä energiaa: Jos asetat minkä tahansa mittarin/CT-asetukseksi"Ruudukko" tyyppi, tällä mittarilla/CT-mittauksella verkkoon viety energia on "Viedä energiaa" (kWh). IAMMETER-järjestelmä laskeeVie energiaaesiasetetussa laskutusjaksossa. Katso laskentamenetelmä kohdastaViedyn energian laskenta
 • Suora omakäyttö: Suora omakäyttö (kWh) = Tuottoenergia - Viedä energia

IAMMETER laskee tuottoenergian, viedyn energian ja suoran omakäyttöenergian valitulla ajanjaksolla (päivä, kuukausi, vuosi tai koko vuosi).

Seuraa tunnin, päivittäisen, kuukausittaisen energian tuottoa aurinkoenergiajärjestelmässä

5 Kulutus

 • Verkon kulutus: Jos asetat minkä tahansa mittarin/CT-asetukseksi"Ruudukko" tyyppi, verkosta tuotu energia tällä mittarilla/CT:llä mitattuna on "verkon kulutus"; (kWh). IAMMETER-järjestelmä laskeeVerkon kulutusesiasetetussa laskutusjaksossa. Katso laskentamenetelmä kohdastaVerkon kulutuksen laskenta
 • Suora omakäyttö: Suora omakäyttö (kWh) = Tuottoenergia - Viedä energia

IAMMETER laskee verkon kulutuksen ja suoran omakäyttöenergian valitulla ajanjaksolla (päivä, kuukausi, vuosi tai koko vuosi).

Seuraa tunnin, päivittäisen, kuukausittaisen energiankulutusta aurinkoenergiajärjestelmässä

6 Energiatasapaino

 • Vietyä energiaa: Jos asetat minkä tahansa mittarin/CT-asetukseksi"Ruudukko" tyyppi, tällä mittarilla/CT-mittauksella verkkoon viety energia on "Viedä energiaa" (kWh). IAMMETER-järjestelmä laskeeVie energiaaesiasetetussa laskutusjaksossa. Katso laskentamenetelmä kohdastaViedyn energian laskenta
 • Verkon kulutus: Jos asetat minkä tahansa mittarin/CT-asetukseksi"Ruudukko" tyyppi, verkosta tuotu energia tällä mittarilla/CT:llä mitattuna on "verkon kulutus"; (kWh). IAMMETER-järjestelmä laskeeVerkon kulutusesiasetetussa laskutusjaksossa. Katso laskentamenetelmä kohdastaVerkon kulutuksen laskenta

IAMMETER laskee verkon kulutuksen ja viedyn energian valitulla ajanjaksolla (päivä, kuukausi, vuosi tai koko vuosi).

Tarkkaile aurinkoenergiajärjestelmän tuntikohtaista, päivittäistä, kuukausittaista tuonti-/vientienergiaa

Viite

Lajittele ja vertaa useampaa kuin yhtä aurinkoenergiapaikkaa aurinkoanalyysissä

Viite 1: Mittarin/CT-tyyppi ja energia-, teho- ja tehotariffi (tuonti ja vienti)

Tuottoenergia (kWh) & Invertterin teho(W) : Mittari/CT-tyyppi → invertteri

Vie energiaa (kWh) & Verkon kulutus (kWh) & Syöttöteho (W): Mittari/CT-tyyppi → Ristikko

valitse mittarin tyyppi

Viite 2: Kuinka IAMMETER laskee kokonaiskWh:n valitulla ajanjaksolla (tunti, päivä, kuukausi, vuosi)

Yhteensä kWh = ensimmäinen kWh-tiedot kirjattu seuraavalle ajanjaksolle - ensimmäiset kWh-tiedot kirjattu nykyisellä ajanjaksolla

Tässä on yksinkertainen esimerkki. Katso alla oleva kuva demotilistämme.

Vasemmassa kaaviossa

se näyttää kokonaistuoton energian4.9kWh klo 9-10.

Oikealla pöydällä,

se näyttää ensimmäiset kWh-tiedot, jotka on kirjattu kello 9:02:05 nykyisellä ajanjaksolla (kello 9-10)39262.5kWh,

se näyttää ensimmäiset kWh-tiedot, jotka on kirjattu klo 10:02:06 seuraavan ajanjakson aikana (klo 10-11)39267.4kWh

39267.4 - 39262.5=4.9

Joten kokonaistuottoenergia on4.9kWh klo 9-10.

Samanlainen laskenta pätee päivän, kuukauden tai vuoden kokonaisenergiaan.

Tuntikohtaisten energiatietojen laskeminen IAMMETER-järjestelmässä

Viite 3: Mistä IAMMETER tietää aurinkosähköjärjestelmän tai muun kuin aurinkosähköjärjestelmän valvonnan

Jos asetat minkä tahansa mittarin/CT-asetukseksi "Invertteri" tyyppiä, IAMMETER tunnistaa järjestelmäsi aurinkosähköjärjestelmäksi.

Yläosa